Krystalbørn og unge

I forbindelse med skiftet til ny tids energi er de børn der er fra 1987 og frem til 1992 født med en blanding af ny og gammel tids energi.

Denne blanding af energierne kan gøre det svært for de unge at vælge hvilken side eller hvilken energi de vil handle ud fra. De vil ofte sætte det de mærker og deres egne behov til side for at møde deres forældre og andre voksne der er i gammel tids energi.

De unge kan udadtil let virke tilfredse og balancerede, men det skyldes ofte den manglende handlekraft grundet den splittelse de føler mellem de to tids energier.

De børn der er fra mellem 1992 og 1995 har en langt større mængde af ny tids energi med sig. De har ikke nogen problemer med at vide hvad de vil. De har en meget stor gennemslagskraft.

De mangler derimod beskyttelse og evnen til at sætte grænser for sig selv og andre.

Børn fra starten af 1995 og frem til 2009 er født med et fuldt højfrekvent energisystem i kroppen. Deres energier er derfor i fuld harmoni med ny tids energi og disse børn er i fuld balance.

Børnene kan reagere meget stærkt på at deres omgivelser er i gammel energi. De føler sig misforstået og føler ikke, at de bliver mødt, der hvor de mærker, de selv er. De kan reagere med meget stor vrede og hidsighed eller lukke sig endnu mere inde i sig selv hvor de kan finde ro for omverdenen.

De er meget bevidste om hvad de mærker og går ikke på kompromis med, hvad de ved er rigtigt.

Til gengæld har børnene ikke noget filter, der kan hindre dem i at reagere meget stærkt, også udadtil.

Voksne, der endnu ikke er på samme høje energifrekvens som børnene, kan let opleve, at de har store vanskeligheder ved, at få barnet til at lytte og gøre, som de gerne vil have dem til.

Det kan resultere i voldsomme konflikter mellem den voksne og barnet, uden at der umiddelbart findes nogen løsning eller grund til disse store udsving.  

Fra 2009 og frem bliver alle børn født med en meget stærk sandheds- og kærlighedsbaseret energistruktur fuldt integreret i deres krop og aura. De er meget rene og højfrekvente i deres energi. De har let ved at udnytte alle de aspekter, ny tids energi bringer dem.

De kan derfor have meget svært ved at indstille sig på den lavere frekvens deres forældre og omsorgspersoner lever i.

Ligegyldigt hvilket handlingsmønster barnet udviser, er barnet ikke problemet.

Det handler om, at den voksne og barnet handler ud fra hvert sin energi. Barnet med sin ny tids energi og den voksne med sin gamle energi.

Ved at få en energiopdatering, blive man modtagelig for den samme højfrekvente energi som barnet lever med. Den voksne vil komme til at forstå barnet og dets handlingsmønstre på en helt anden måde.

Barnet vil føle sig forstået og ikke længere komme ud i et så voldsomt reaktionsmønster, da der ikke længere er den kløft mellem de to energier og imellem voksen/barn.

Henriette Møller Plesner

Bofferhøjen 2, Sønderbæk,
8920 Randers NV

www.livetsenergi.dk

Du kan finde mig på krak.

Kontakt mig på
telefon 28722565
eller send en mail til
henriette@livetsenergi.dk

Dit navn *

Din e-mail *

Telefon *

Emne

Din besked